A Principy života® - ra jellemző a sok területről szedett ismeretek és tapasztalatok kiterjedt szintézise. Az emberi tudás egyes, akár jól ismert darabjainak nem hagyományos összekapcsolása egy ismeretlen dologra nézve sokszor egy teljesen új rálátást tesz lehetővé, amely azután újabb hozzáállások keresésének szükségéhez vezet, mert az újféleképpen szemlélt tényszerűségekkel már nem járhatunk el a régi módon. Az új hozzáállások már nem nevezhetők a régi nevükön,így hát nem marad más, mint új elnevezések és új szókapcsolatok után kutatni, amelyek azután az új tényszerűséget megfelelően képesek kifejezni.

Oktatási rendszerünk alapját a "praktikus öntapasztalati filozófiai gyakorlat" alkotja.

A filozófia szó a Principy života® oktatási rendszerrel összefüggésben egy logikus választás. A filozófia szó, maga a szó jelentése szerint, a bölcsesség iránti szeretetet jelenti. Nem a bölcsességet jelenti mit olyat, nem egy végleges és ezért állandó állapotot jelöl, hanem a bölcsesség iránti szeretetet jelöli, amely annak a soha meg nem szűnő igyekezetnek az oka, amellyel a bölcsesség elérésére törekszünk. Ez igen fontos, mert a bölcsesség nem egy állapot, amelyet egyszer és mindenkorra érhetünk el, hanem maga az út a ragyogó és egyben mindörökké elillanó cél irányába, hiszen az a bölcsesség, amely nem tartalmazza a legújabb tapasztalatokat, soha sem lehet teljes. Ennek a jelentősége teszi hangsúlyossá a Principy života® oktatási rendszer egész életre szóló tanulmányi jellegét, valamint ezért áll összhangban filozófiánk hat kiindulópontjával. A filozófia szó örök jelentése a teljes valóság tudása, az a tudás, amivel az ember, tehát önmaguk, illetve a körülöttünk lévő világmindenség megértésére törekszünk. És nekünk éppen ez a célunk.

Filozofálni persze többféleképpen lehet. Számunkra az a fontos, hogy minden egyes törekvésünket életünk során praktikusan tudjuk kihasználni. Ha azt tartjuk, hogy a filozófia a bölcsességhez vezet el, annak a mindennapi élethez kapcsolódnia is kell, és ennek haszna a körülöttünk lévő valóságban kell hogy megnyilvánuljon, hiszen másképp csupán valójában csak egy terméketlen fantáziálás. Éppen ezért olyan fontos számunkra, hogy filozófiánk ténylegesen praktikus legyen.

Ahhoz, hogy bármiféle ismeret praktikusan megnyilvánulhasson, azt nem lehet csupán teoretikusan átvenni. Éppen ezért nevezzük oktatási rendszerük alapját gyakorlatnak. Úgy is hívhatnánk – bölcsességi gyakorlat, ha végig észben tartjuk, hogy a bölcsesség elérése nem lehetséges önmagunk tökéletes megismerése nélkül, valamint annak az ismerete nélkül, milyen módon vagyunk hatással a környezetünkre, a saját életünkre és a mások életére.

Ezt a gyakorlatot azért nevezzük öntapasztalati gyakorlatnak, mert nem ismerhetjük meg önmagunkat eléggé mindaddig, míg nem rendelkezünk megfelelő tapasztalattal arról, hogyan működik a tudatunk, valamint azok a síkok, amelyek ugyan hozzánk tartoznak, de még nem tudatosítottuk őket. Nehézségeink okai általában ugyanis ott lelhetők fel, ahova tudatunk jelenleg elérhető határai már nem nyúlnak, vagyis azok tudatos ellenőrzésünkön kívül állnak.

Az öntapasztalati filozófiai gyakorlat célja a tudat ellenőrzésének kiterjesztése, uralni a tudatos tudatunkon túl rejtőző mintákat, elképzeléseket, motivációkt stb. oly módon, hogy önmagunk valóságos ismerőiévé váljunk, hogy a dolgok többé ne csak úgy történjenek velünk, hogy az ok és okozat közötti összefüggésekre rálássunk, és hogy saját életünk valódi uraivá válhassunk.