A Principy života® egy olyan oktatási rendszer, valamint önmagában véve olyan egyedi, Csehországban létrehozott filozófia, amelyet magának ennek a rendszernek a keretén belül adunk át. Annak ellenére, hogy a Principy života® jelen formájában és jelen elnevezésével csak 2004-ben jelent meg, napjainkra a tanulók száma Csehországban már meghaladta az ezret, további országokban pedig köztük legfőképpen Magyarországon pedig már a százas nagyságrendet lépte át.

Diákjaink korukat, társadalmi beosztásukat és iskolázottságukat tekintve igen különböznek. Azonban mindannyian azért jönnek el hozzánk, mert szükségletük – a változtás szüksége – megegyezik. Akadnak olyanok, akik azért jönnek, mert az életükben, saját teljes megelégedésükhöz mérten valami nem működik, legyenek azok a kapcsolataik, az egészségük, a pénzügyi helyzetük vagy valami más. Mások azért jönnek, mert jóllehet első ránézésére sikeresek, és tulajdonképpen mindenük megvan amit csak kívánnak, mégis valami hiányzik. Valami olyan nehezen megnevezhető vagy megfogható dolog, ami azonban fontos, és éppen ez az, amit ide jönnek el megkeresni. (Néhány diákunk a Principy života® tanulmányokról megfogalmazott véleményét a Diákvallomások linken olvashatjuk el).

A változás és a változásokhoz való alkalmazkodás valami olyan, mely az élethez elválaszthatatlanul hozzátartozik. Az ember, saját jellegzetes tulajdonságainak köszönhetően, más élő szervezetekkel szemben gyorsabban képes a változtatásra, mint ahogyan a saját környezetét is hamarabb képes megváltoztatni. Ennek köszönhetően azonban olyan helyzetbe kerül, ahol saját túlélése attól függ, milyen gyorsan képes alkalmazkodni saját, valamint a saját környezetében okozott változtatásokhoz. Ezt a tényszerűséget már az Európai Tanács is megfogalmazta a 2000-ben tartott lisszaboni ülésén, és anyagaiban az egész életre szóló tanulási folyamatot, mint legmagasabb prioritást fogalmazza meg és mint alapvető feltételt a további fejlődéshez.

A Principy života® arra a meggyőződésre épül, miszerint ahhoz, hogy egy ilyen, egész életen át tartó tanulmány megvalósulhasson, arra van szükség, hogy az emberek megtanulják hogyan kell végig, az egész életük során dolgozniuk saját világképükön. Az ember az életének első három évében hozza létre a világról alkotott elképzelését, ekkor alkotja meg a saját világképét, egy saját életfilozófiát, és ezt az elképzelést életének további szakaszában általában már nem is nagyon változtatja meg. Életének további részét tehát alapvető mértékben határozzák meg azok a feltételek, amelyek között életének első három évében élt, és éppen ez az elsődleges élettapasztalat válik életének keretévé. Figyelembe véve az emberi társadalom fejlődésének jelenlegi tempóját, ez a keret semmilyen esetben sem lehet elégséges egy egész életre nézve, mert az értelemszerűen azon múlik, milyen mértékben is volt fejlett abban az időszakban az a társadalom, amelyben az ember a korai gyermekkorát töltötte. Valamint minél idősebb az ember, általában annál nehezebb az új fejlődéshez alkalmazkodnia.

A világképünkön történő munkálkodás nem egyszerű, mert ennek a képnek a nagy része a tudatosan hozzáférhető részen kívül fekszik, avagy ennek a képnek az alapjai abban az időben keletkeztek, amikor kisgyerekként még nem tudtunk beszélni, és ezért tudatos gondolkodásunk sem volt kifejlődve. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy nincs olyan mód, amivel saját világképünket felülvizsgálhatnánk, és azt úgy formálhatnánk át, hogy ily módon a kép keretén belül ne maradna megfelelő nagyságú tér életünkhöz és minden célunk eléréséhez.

A Principy života®; rendszer éppen oly módon van felépítve, hogy világképünk, valamint nem tudatosított mintáink felülvizsgálatát lehetővé tegye. Mindez azonban csakis azon feltétel mellett valósulhat meg, ha életfilozófiánk azon hat alapvető kiindulópontja, mely a Principy života® rendszer alapvető keretét alkotja, nem ütközik az ember gondolkodásmódjával. Hasonlóképpen tudunk akár egyedi értekezést is biztosítani annak, aki csak enyhébb változtatásokat igényel ahhoz, hogy valamilyen konkrét helyzetet megoldjon. Annak pedig, akinek a kis változtatás nem elég, mert szeretne minden változásának ura lenni, a praktikus öntapasztalati filozófia alaptanfolyama ajánlott. Egyik esetben sem feledkezhetünk meg arról, hogy a változtatást a tanulónak magának kell megtennie. Útján segíthetjük őt couch-ként vagy idegenvezetőként, segíthetünk megkeresni mi az, ami őt az életében korlátozza vagy azt, miért nem működik, vagy éppen miért működik nála egy dolog, de ezek után is csak rajta áll a döntés, mit kezd vele, vagy hogy azzal egyáltalán valamit kezd.