Principi života (The Principles of Life) je edukativni sistem, a takođe i originalna filozofija nastala u Češkoj, koja se izlaže u okviru ovog sistema. Mada su se Principi života pojavili u sadašnjem obliku i pod sadašnjim imenom tek 2004. godine, u Češkoj Republici danas ima preko 1500 polaznika, i preko 200 u drugim zemljama, naročito Mađarskoj.

Polaznici su ljudi različitih godina, društvenog statusa i obrazovanja. Ipak, svi su oni došli zato što svi imaju istu potrebu – potrebu za promenom. Neki su došli zato što nešto u njihovom životu ne funkcioniše na njihovo potpuno zadovoljstvo, bilo da su to odnosi, zdravlje, materijalna situacija, društveni status ili nešto drugo. Drugi su došli uprkos tome što su na prvi pogled uspešni i imaju sve što žele. Ipak im nedostaje nešto što je teško objasniti, nešto neopipljivo ali važno; to su došli da nađu.

Promena i sposobnost prilagođavanja promenama je nešto neodvojivo povezano sa životom. Čovek je u stanju da se menja brže nego druga stvorenja zahvaljujući svojim specifičnim odlikama, a uspeva da i svoje okruženje menja brže. Međutim, on zbog toga dolazi u situaciju da njegov opstanak zavisi od brzine kojom se može prilagođavati sopstvenim promenama i promenama koje je sam stvorio u svom okruženju. Ovu činjenicu je sažeo Savet Evrope na sastanku u Lisabonu 2000. godine i u svojim materijalima istakao da je razvoj permanentnog obrazovanja najviši prioritet i neophodan uslov daljeg razvoja.

Da bi se omogućio nastavak takvog obrazovanja, uvereni smo da neophodno je da ljudi nauče da čitavog života rade na sopstvenoj slici sveta. Ljudi stvaraju sopstvenu sliku sveta, svoju osnovnu ideju o svetu, svoju osnovnu životnu filozofiju, u prve tri godine života, i ova se slika obično mnogo ne menja u daljem životu. Stoga na dalji život ljudi fundamentalno utiču uslovi u kojima su živeli tokom prve tri godine života, i ovo primarno životno iskustvo postaje okvir koji im ograničava život. S obzirom na sadašnju brzinu razvoja ljudskog društva, ovaj okvir nikako ne može biti dovoljan za čitav život jer prirodno uvek zavisi od nivoa razvoja društva tokom detinjstva pojedinca. Otud, što je osoba starija, on/ona obično ima veće probleme da se prilagodi novom razvoju.

Rad na našoj slici sveta nije lak zato što većina te slike leži van oblasti koja nam je svesno dostupna. To je tako zato što njene osnove potiču iz doba kada beba nije mogla da govori i stoga još nije razvila svesno mišljenje. To, međutim, ne znači da nema načina da revidiramo sopstvenu sliku sveta i tako je prilagodimo da imamo dovoljno prostora da u okviru naše slike živimo život i ostvarimo svoje ciljeve. Sistem Principi života (The Principles of Life) je tako sazdan da omogućava baš ovu reviziju naše slike sveta i promenu naših nesvesnih matrica.

Sredstvo za rad na našoj slici sveta je filozofska rasprava koja je detaljno opisana u glavi o izgledu osnovne obuke i u opisu našeg metoda. Osnovna vodilja je filozofija Principi života koju polaznici dobijaju putem predavanja na radionicama. Mi od polaznika ne očekujemo da se identifikuju sa ovom životnom filozofijom; cilj je da im se ponudi okvir za prilagođavanje sopstvenih ideja i slike sveta. Ipak, postoji šest osnovnih tačaka, koje su neka vrsta apsolutnog minimuma koji je potreno prihvatiti da bi se stvorila zajednička osnova na kojoj je moguće graditi.