Ovih šest osnovnih polaznih tačaka stvaraju osnovni okvir prostora na koju je usmerena filozofija Principi života (The principles of Life) i u kome ona deluje.

Nezgode nisu slučajnost jer je svako kovač sopstvene sreće.
Kada bi sve nezgode bile stvar potpune slučajnosti, sam život bi morao biti sasvim slučajan. Međutim, život je očigledno povezan sa složenom i apsolutno savršeno funkcionalnom strukturom koja nikad ne bi mogla opstati ako bi događaji u životu bili određivani slučajnostima. Stoga verujemo da je sve rezultat univerzalno važećeg poretka i da sve ima svoje uzroke i posledice uključujući i nezgode, bolesti i druge događaje. Sami uređujemo sopstvene živote tako što učestvujemo u nizu uzročnih konteksta. Ipak, pošto nismo uvek dovoljno svesni ovih konteksta, imamo osećaj da nam se mnoge stvari dešavaju bez našeg nastojanja, kao slučajnost ili sudbina. Što više znamo o kontekstu, mudriji smo i više smo gospodari svog života.

Otkrivanje greške poboljšava našu sliku sveta
To što imamo sliku čvrstog funkcionalnog poretka koji upravlja svim u našem životu može dovesti do osećaja da bi trebalo da već znamo taj poredak i da bi trebalo da ga se pridržavamo, a ako ga se ne pridržavamo, bićemo kažnjeni. Takva zamisao može dovesti do hroničnog straha od grešaka, što osobu parališe sprečavajući je da živi. U tom slučaju osoba nije gospodar svog života zato što je njen pravi gospodar pravičan sudija koji kažnjava njene greške. Mi smo, ipak, uvereni da su cilj i značenje života da otkrijemo univerzalni poredak umesto da ga se pridržavamo. Zamislite da ne znamo da ne možemo proći glavom kroz zid; ako budemo udarali glavom o zid, boleće nas. Nemoguće je reći da nas zid kažnjava. Glavobolja je rezultat uzročnog kontiguiteta koji je do sada nedostajao u našoj slici sveta; ako to otkrijemo i prestanemo da lupamo glavom o zid bol će nestati i naša slika sveta će opet biti malo bolja. Zato je mudra ona osoba koja uvek pokušava da pronađe sve greške u sopstvenoj slici sveta jer tako postaje gospodar svog života.

Svako je nezamenljiv, samo treba otkriti kada i gde
Mnogi ljudi nisu gospodari svog života zato što žive u zatočeništvu osećaja da nisu nezamenljivi, da su odbacivi ili da moraju vrlo naporno da rade da bi zaslužili svoje mesto pod suncem. Mi smo, međutim, uvereni da je svako deo univerzuma (ili bar naše planete) i da sama činjenica da on/ona postoje znači da ovde imaju svoje mesto koje im u potpunosti pripada i na kome su nezamenljivi. Obično nije lako otkriti gde se nalazi ovo jedinstveno mesto ili gde smo nezamenljivi. Mudra osoba je ona koja ne traži sopstveno mesto u potvrdama drugih ljudi već u svome srcu jer upravo tamo leži naš skriveni potencijal. Onaj ko uspe da otkrije ovaj potencijal i u potpunosti ga koristi gospodar je sopstvenog života jer u njemu ima sopstveno mesto.

Pun potencijal je moguće dostići samo saradnjom muškarca i žene
Mnogi ljudi nisu gospodari svog života zato što pokušavaju da budu cela osoba iako su samo muškarac ili samo žena. Otud i osećaj da njima vlada suprotni pol jer nikada nisu u stanju da dostignu njegov kvalitet. Mudra osoba je ona koja zna da jednakovrednost ne znači istost. Jednakovrednost muškarca i žene leži u činjenici da je svako nezamenljiv mada su nam svima potencijali različiti. Potencijal svake osobe ima posebno mesto na kome je nezamenljiv. Stoga je osoba koja je gospodar sopstvenog života ona koja, u svim odnosima, radi ono u čemu je najbolja i ne pokušava da dokazuje da može da upravlja stvarima za koje nije stvorena.

Svako uvek radi ono što smatra najboljim sa sopstvenog stanovišta
Onaj ko misli da je svet pun neprijatelja koji su protiv njega ne može biti gospodar sopstvenog života. Verujemo da svaka osoba uvek radi ono što sa sopstvenog stanovišta smatra najboljim. Ipak, problem može biti u činjenici da je stanovište vrlo, vrlo ograničeno. Mudri ljudi znaju da zlo potiče iz uskogrudosti i neznanja; zato volimo mudrost, jer je ona putovanje ka pobedi nad zlom.

Živeti znači menjati
Osnov života je sposobnost da se reaguje na inpute našeg okruženja. Onaj ko pokušava da stalno ostane isti, ne živi. Mudra osoba zna da se vremena menjaju i da se s njima menjaju i gledišta i stavovi. Tada su ljudi gospodari sopstvenog života zato što nema ničeg što bi ih sprečavalo da se izraze u svakom trenutku života, jer znaju da ono što izgleda da je istina danas ne mora da bude istina sutra. Onda im je jasno da ima smisla izraziti sopstvenu istinu, ali da nema razloga boriti se za nju jer će trenutnu istinu u svakom slučaju odneti reka života.