Šta je sadržaj radionica?

Radionice su podeljene u tri nivoa. Prvi nivo je osnova za stvaranje životne filozofije uravnotežene osobe. Trajanje radionica prvog nivoa je po tri dana, a ostale traju po četiri dana. Drugi nivo odnosi se na principe života koje su već proučavale stare kulture a koji su danas izostavljeni jer ih ne povezujemo sa životom na pravi način. Poslednji nivo nam omogućava da otvorimo vrata kvalitetno novoj budućnosti.

Radionicama se mora prisustvovati po utvrđenom redosledu pošto one proizlaze jedna iz druge. Preporučuje se pauza od dva meseca između radionica, da bismo vremenu omogućili da u naš život unese ono što smo otkrili. Ovo je postepen i ponekad dugotrajan proces zato što moramo promeniti mnoga gledišta, načine i navike da bismo bili u stanju da uredimo sopstvenu sliku sveta, a za to je potrebno vreme.

I. Postati ličnost

Ako želimo da nam naša životna filozofija omogući da budemo uravnotežena osoba koja u potpunosti koristi sopstvene potencijale, filozofija mora zaista biti naša sopstvena. To ne znači da sve mora doći iz nas, ali je moramo sklopiti na pravi način i stvoriti našu sopstvenu uravnoteženu sliku sveta na koju se možemo osloniti. Međutim, ovo je moguće samo ako imamo jaku ličnost i ne oslanjamo se na mišljenje drugih. Pitanje je izbora, kao i pridržavanja nekolikih principa, da li imamo ili ne jaku ličnost. Ovim principima ćemo se baviti samo u radionicama prvog nivoa:

1. Biti gospodar svoga života
2. Poznavati sebe
3. Pravila rasta

II. Mandala života

«Mandala» znači krug, i bavićemo se sopstvenim uključivanjem u krug života. Ako sva iskustva povežemo u jednu sliku, možemo otkriti zanimljive principe koji su inače skriveni iza bezvrednih oblika korišćenih na nekoristan način. Stare mandale su bile pokušaj da se opiše poredak univerzuma. Mi ćemo takođe neke principe života ugraditi u mozaik koji će predstavljati sliku važnih veza na takav način da ćemo znati:

4. Kako se postaviti prema životu
5. Kako da budemo uravnoteženi
6. Kako da izbegnemo opasnosti
7. Kako da otkrijemo svoj potencija
8. Kako da se ne izgubimo u iluzijama

III.Vrata u budućnost

Treći nivo je za one koji žele da koriste svoj individualni potencijal u potpunosti, one koji nisu zadovoljni samo pukim preživljanjem. On je za one koji žele da žive takvim životom da iza njih nešto ostane. Svako može doprineti nestanku stvari koje mu se u današnjem svetu ne dopadaju. Postoji mnogo načina da se to uradi, ali nije svaki od njih izbalansiran. Ako želimo da uklonimo mane sadašnjosti iz sopstvene budućnosti, moramo prestati da se ponašamo kao ljudi u prošlosti. A pošto se ljudi uvek ponašaju na način zasnovan na sopstvenoj slici sveta, moramo stvoriti takvu sliku koja će nam na pravi način omogućiti da:

9. Korišćenje iskustava
10. Korišćenje ljudskog potencijala
11. Korišćenje razuma
12. Korišćenje odnosa
13. Korišćenje podsvesti
14. Korišćenje budućnosti