Kada govorimo o obrazovnom sistemu očekuje se da će ovaj sistem imati predavače, nastavnike ili instruktore odgovarajuće obrazovane na takvom nivou da su savladali teme. Međutim, ova ideja uopšte ne odgovara našoj filozofiji. Uvereni smo da, ako ona treba da je permanentno obrazovanje, i oni koji vode to obrazovanje moraju da se obrazuju tokom celog života. To znači da ni oni ne mogu nikada završiti svoje obrazovanje, zato što neko ko smatra da je kompletan nema motivaciju da nastavi da se menja i razvija, i teško da tako može biti primer stalnog napretka.

U okviru Principa života (The Principles of Life) postoji mesto edukatora, što se smatra višim nivoom nečijeg proučavanja Principa života (The Principles of Life). Da bismo ovo razjasnili, uveli smo posebno ime za „predavače“ – TEKAJEN. Reč je sastavljena od početnih slova čeških reči (TKJN=TeKaJéeN) koje su definicija osnovnog okvira ovih studija:

Trvaly rust (stalni rast)je osnovni zahtev za svaku osobu koja želi da postane predavač permanentnih studija.

Komunikace (komunikacija) je sredstvo bez koga je rast nemoguć. Osoba se razvija jedino zahvaljujući povratnoj informaciji iz fizičke stvarnosti oko sebe. Bez ove sposobnosti komuniciranja nije moguće raditi preko ove povratne informacije.

Jedinečnost (jedinstvenost) se zahteva za konstruktivnu komunikaciju. Ako neko nije svestan činjenice da je svako živo stvorenje apsolutno jedinstveno, nikad neće biti u stanju da razume druge. Ovo se dešava zato što se od svih drugih očekuje da budu isti kao on, da isto vide i da misle na isti način. U toj situaciji, nema nijednog razloga da se razmišlja o pravom značenju onoga što drugi kažu i, umesto toga, takvo lice ugrađuje svoje ideje na mesto stvarnog sadržaja.

Nazornost (živi primer) omogućava predavaču da prevaziđe razlike koje proizlaze iz naše jedinstvenosti. Da bi postali predavači i prenosili svoje iskustvo drugima, oni treba da budu živi primer. Zato se od tekajena ne očekuje da polaznicima samo prenose neke teorije koje se mogu naći u udžbenicima. Od njih očekujemo da polaznicima kroz sopstveni primer pokažu kako u sopstvenom životu koriste to što podučavaju.

Osnovni cilj naših radionica je doprinos sposobnosti ljudi da eliminišu sve prepreke koje ih sprečavaju da budu gospodari svega što se dešava u njihovom životu. Bilo bi protivno filozofiji Principi života (The Principles of Life) da tekajeni budu naši zaposleni kojima se diktira šta da rade i kako to da rade. Zato su svi oni pod ugovorom koji ih obavezuje da poštuju pravila Principa života (The Principles of Life), na primer jedinstven sadržaj radionica i jedinstvenu cenu. Međutim, svaki tekajen je samostalna ličnost i potpuno je odgovoran za ono što radi.

Ako tekajeni završe kompletno obrazovanje onda nije bitno kog tekajena ste izabarali za učenje, zato što će vam svi oni dati isto. Ipak, već smo istakli da u sistemu Principi života (The Principles of Life) to ne može funkcionisati na ovaj način. Ljudi različitih uzrasta, sa različitim životnim iskustvom i različitim prethodnim obrazovanjem krenuli su na put obeležen filozofijom Principi života (The Principles of Life). Svaki polaznik je na određenoj tački u svom životu, pa stoga treba pažljivo izabrati svog tekajena, jer najbolji tekajen za jednu osobu nije nužno pravi za svakog.