Kako izgleda osnovna obuka

Osnovna obuka predstavlja niz od 14 radionica. Prve tri radionice traju po tri dana, a ostale po četiri. Između radionica se preporučuje minimalna pauza od po dva meseca. Nema preporučene maksimalne pauze. Radionice se logičnim redosledom održavaju jedna za drugom pošto su međusobno povezane. Polaznici se prijavljuju za svaku radionicu posebno, a ne za ukupnu osnovnu obuku, što znači da sami odlučuju o načinu i dužini sopstvene obuke.

Strukturu svake radionice čine predavanja. Predavanja nude moguće gledište o nekom principu prisutnom u našem životu. Ponuđeno gledište je deo filozofije Principa života, ali mi ne očekujemo od polaznika da prihvate to gledište na način na koji je objašnjeno, već pretpostavljamo da će ono postati osnovna tačka njihovog sopstvenog razmišljanja na datu temu.

Svaka tema praćena je «raspravom» – «vođenim» dijalogom sa partnerom. Polaznici vode međusobnu raspravu u parovima. U okviru rasprave, jedan uvek «revidira njegovu/njenu sliku sveta», što znači da ona/on razmišlja o sopstvenom životnom iskustvu na teme o kojima se razgovaralo tokom predavanja. Druga osoba ga/je «vodi» što znači da ona/on pokušava da pomogne njegovoj/njenoj reviziji postavljanjem pitanja. Zadatak «voditelja» nije da negde usmeri partnera/partnerku postavljanjem pitanja, već mu je jedini cilj da se shvati kako ona/on u svom životu funkcioniše prema principu pomenutom u prethodnom predavanju. Sistem je u stvari vrlo jednostavan, on izgleda, može se reći, kao kada dva prijatelja razgovaraju uz šolju čaja. Ipak, on je vrlo efikasan u vezi sa temama radionica. Često se polaznici navode na razmišljanje o temama o kojima nisu nikada razmišljali, ili bar ne temeljito. Oni mnogo puta otkrivaju da funkcionišu, ili bolje rečeno ne funkcionišu, na osnovu neke predrasude ili fiks ideje za koju nikada ne bi poverovali da je imaju.

Međutim, najteža faza obuke je naredna.Praktična životna filozofija ne bi bila vrlo praktična ako osoba ne bi u sopstvenom životu primenjivala rezultate svog razmišljanja. Ovo je ponekad lako i ide samo od sebe, ali ponekad i nije tako lako zato što moramo mnogo da menjamo.

Da biste bolje razumeli način kako se obuka odvija, ovde možete pročitati odlomak prve glave prve radionice i zadatak za raspravu koji se na nju odnosi. To je samo deo teksta, postoje još tri stranice pre ove, tako da će u kontekstu čitave radionice sve postati jasnije.